Wat is bedrijfscoaching

Bedrijfscoaching is de fundering, de brandstof, de smeerolie en lijm van elke onderneming!

Bedrijfscoaching zorgt voor energie, ondernemerszin en omzetverhoging

Het spreekt voor zich dat het een hele stap is om binnen jouw eigen bedrijf ineens iemand toe te laten die vanaf de basis met allerlei zaken aan de gang gaat. Aan de andere kant is het ook goed om dit proces deels van de zijlijn gade te slaan terwijl je wel de regie houdt. Je hebt ook met de coach afspraken gemaakt over de doelstellingen en de weg er naar toe om die te bereiken. Ondernemers houden graag de teugels in handen maar die teugels kunnen verstikkend of in ieder geval belemmerend werken als er niet goed om wordt gegaan met die teugels. Het inschakelen van een coach geeft lucht. Lucht die weer energie geeft. En die energie zet je weer in als ondernemer in jouw bedrijf voor meer gezonde continuïteit, succes en omzet.

Het begeleiden van ondernemers in hun persoonlijke vraagstukken over hun onderneming staat bij mijn bedrijfscoaching centraal. Die vraagstukken gaan bijvoorbeeld over de organisatiestructuur, het personeel, management, reclame, communicatievraagstukken of over persoonlijke vaardigheden. Bedrijfscoaching zou net zo gewoon moeten zijn als hoe men een boekhouding bijhoudt. Het houdt de vinger aan de pols en zorgt voor een frisse blik van buitenaf.

Inzetten bedrijfscoach

In het hele coaching traject is de vraag wanneer je een coach moet inzetten misschien wel de moeilijkste vraag. Hoe weet iemand nu dat het tijd is voor coaching. Het antwoord is even verrassend als logisch, eigenlijk weet je dat nooit. Als jouw onderneming loopt en je ziet een toename van het bedrijfsresultaat, in omzet of afzet, dan denk je niet direct na over verbeterprocessen. Maar juist dan is het verstandig om na te denken over het verder optimaliseren van alle processen in jouw bedrijf. Je kunt dan vanuit een positieve visie en insteek deze veranderingen met behulp van een coach in werking zetten. Dat is altijd prettiger dan vanuit een negatieve insteek wanneer de omzetten bijvoorbeeld tegenvallen. In tijden dat het goed gaat altijd nadenken over hoe het nog beter kan is een basishouding voor goed ondernemerschap.

De bedrijfscoach luistert

Indien je een bedrijfscoach inschakelt zal deze eerst naar je luisteren. Afhankelijk van de reden waarom je een coach inhuurt zal de bedrijfscoach je helpen bij het eventueel bijsturen. Maar direct zal de bedrijfscoach met je aan de slag gaan om jouw doelen opnieuw te omschrijven. Door die andere kijk zul je merken dat je ook een andere managementstijl ontwikkelt. Die nieuwe managementstijl zal worden bepaald door het voortdurend zoeken naar kansen en mogelijkheden. Maar ook het tijdig herkennen van problemen hoort bij die nieuwe stijl.

Een frisse kijk

Het inschakelen van een bedrijfscoach zal zorgen voor een frisse wind in jouw hoofd en daarna een frisse wind door jouw bedrijf. Knelpunten worden kansen, moeilijkheden worden uitdagingen. Maar het belangrijkste is dat je het gevoel hebt gekregen dat u het zelf nog veel beter aankunt. Jouw eigen kracht is toegenomen en dat is voor jouw bedrijf.

Veranderingen bedrijfsleven

Ontwikkelingen in het bedrijfsleven volgen elkaar in een hoog tempo op. De doelgroep verandert en het bedrijfsleven zal mee veranderen doordat ze zich zal moeten aanpassen. Maar voortdurende veranderingen trekken wel een wissel op eenieder in het bedrijfsleven. Het is niet altijd vanzelfsprekend dat iedereen direct met allerlei ontwikkelingen om kan gaan. Soepele veranderingen liggen ten grondslag een succesvolle wijziging in het bedrijf. En het ligt voor de hand dat dat dan weer gunstig is voor het rendement.

Professionele ontwikkeling door bedrijfscoaching levert merkbaar resultaat op. Mensen worden zich door een coachingtraject bewust van hun patronen en weerstanden en leren hiermee om te gaan, ze worden weerbaarder. Bedrijfscoaching vergroot het zelfinzicht en het persoonlijk en professioneel functioneren. Mensen worden zich bewust van hun belemmerende gedrag en overtuigingen en komen tot nieuwe keuzes, tot een andere aanpak, ander gedrag.

Bedrijfscoaching leidt tot ondernemerssucces op alle fronten!

Stilstand is achteruitgang

Dit is een gevleugelde managementuitdrukkingen die op vrijwel elk bedrijf van toepassing is. De kunst is om het moment van stilstand te constateren. Op basis van periodieke cijfers en resultaten kun je samen met jouw accountant aflezen hoe de stand van zaken op een bepaald punt is. Waarschijnlijk heb je ook correcte termijnverwachtingen op basis van de ontwikkelingen in de markt waarin jij werkzaam bent. Maar er is meer in een bedrijf, iets waarvan het moeilijk is om te bevatten, namelijk de bedrijfscultuur en de onderlinge sfeer. In een bedrijf kunnen de resultaten nog zo perfect zijn, het gaat er om op welke basis die resultaten zijn bereikt. En met de basis wordt de bereidheid van alle medewerkers bedoeld, de bereidheid om voortdurend na te denken over alles wat in het bedrijf gebeurd. Maar ook om de mogelijkheid te hebben als werknemer om ideeën en voorstellen te kunnen uiten. Zeker als de ideeën goed zijn en kunnen worden uitgevoerd zal dat een boost aan de instelling van de werknemers geven. Eigenlijk is er altijd wel een punt waarop coaching kan worden opgepakt en geïmplementeerd in het bedrijf. Wacht als ondernemer niet te lang en oriënteer je op de mogelijkheden en de kansen die coaching ook voor jouw bedrijf kunnen betekenen. Zet de stilstand om in vooruitgang en neem jouw medewerkers op sleeptouw. Dat zal voor alle partijen verhelderend werken

Bedrijfscoaching voor meer ondernemersresultaat

Cliënten krijgen meer zelfvertrouwen en bespreken eventuele problemen, in plaats van moeilijke situaties te vermijden. Een intensief coachingtraject vergroot het oplossingsgerichte en creatieve vermogen. Cliënten leren daadkrachtig om te gaan met uitdagingen en met werkdruk en veranderingen. Coaching leidt tot effectievere communicatie en tot een meer gezonde omzetgroei.

Vergroten van zelfinzicht en gericht werken aan persoonlijke en professionele ontwikkeling heeft direct weerslag op het dagelijks functioneren. Voor een bedrijf betekent dit verhogen van de professionaliteit, heldere communicatie, betere samenwerking, verminderd ziekteverzuim, kortom: meer rendement. Effecten van bedrijfscoaching en (individuele) training: inzicht in eigen handelen en gedrag, effectieve communicatie, verantwoordelijkheid nemen voor eigen handelen, daadkrachtig omgaan met uitdagingen en veranderingen, meer zelfvertrouwen, meer focus en planning, een verhoogde zelfsturing en verbetering van de samenwerking.

Mij inhuren als bedrijfscoach betekent dat je 30 jaar ondernemerservaring in huis haalt bomvol ondernemerservaring en kennis op elk denkbaar ondernemersvlak. Wil je een kennismakingsafspraak maken, vul dan het onderstaande formulier in. Het kost je niets en verplicht je tot niets. Twee weer meer dan één!


    AANVRAAG KENNISMAKINGSGESPREK BEDRIJFSCOACHING

    Graag alle gevraagde velden invullen.

    Na het invullen van het formulier ontvang je een uitnodiging voor het gesprek met indien mogelijk de voorgestelde datum. Mocht deze niet passend zijn bied ik je een alternatief aan met een nieuwe datum en tijdsvoorstel. Nadat je akkoord hebt gegeven ontvang je een afspraakbevestiging.