Bedrijfscoach voor jouw bedrijf

Bedrijfscoaching is de fundering, de brandstof, de smeerolie en lijm van elke onderneming!

Bedrijfscoaching

Een bedrijfscoach zorgt voor ondernemerszin en omzetverhoging!

Als bedrijfscoach heb ik de belangrijkste taak om binnen het team een eenheid te creëren en zodanig te faciliteren en motiveren dat ze samen optimaal, positief, creatief en gezond kunnen presteren. Het is dan ook vanzelfsprekend dat ik als bedrijfscoach persoonlijke vraagstukken vanuit de onderneming centraal staan. Dit kan gaan over de organisatiestructuur, het personeel, management, reclame, communicatievraagstukken of over persoonlijke vaardigheden. Een bedrijfscoach zou voor ieder bedrijf net zo vanzelfsprekend moeten zijn als hoe men de administratie bijhoudt of andere dagelijkse zaken. Met mijn 35 jaar jaar ervaring als bedrijfscoach weet ik met een frisse blik van buitenaf hoe ik de vinger aan pols moet houden om te zorgen dat schaaf- en/of pijnplekken naar boven komen. Mijn persoonlijke missie is Verbinden, Stimuleren en Motiveren. Dit leidt tot een inspirerende focus en een creëert mix van inspiratie die maakt dat ondernemen weer prettig gezond is en blijft.

Het inzetten van een bedrijfscoach

In het hele coaching traject is de vraag wanneer je een bedrijfscoach moet inzetten misschien wel de moeilijkste vraag. Hoe weet iemand nu dat het tijd is voor coaching. Het antwoord is even verrassend als logisch, eigenlijk weet je dat nooit. Als jouw onderneming loopt en je ziet een toename van het bedrijfsresultaat, in omzet of afzet, dan denk je niet direct na over verbeterprocessen. Maar juist dan is het verstandig om na te denken over het verder optimaliseren van alle processen in jouw bedrijf. Je kunt dan vanuit een positieve visie en insteek deze veranderingen met behulp van een bedrijfscoach in werking zetten. Dat is altijd prettiger dan vanuit een negatieve insteek wanneer de omzetten bijvoorbeeld tegenvallen. In tijden dat het goed gaat altijd nadenken over hoe het nog beter kan is een basishouding voor goed ondernemerschap. Een bedrijfscoach is de smeerolie van een goed lopend bedrijf.

Een bedrijfscoach is de onzichtbare motor

Als je een bedrijfscoach inschakelt zal deze eerst naar je luisteren. Vervolgens zal een bedrijfscoach je helpen bij het eventueel bijsturen en anders aansturen van de onderneming. Met als doel om ondernemersdoelen op een andere manier te verwezenlijken. Je zult ervaren dat een gezonde frisse blik van buitenaf wonderen doet. De ondernemersblik verandert en je gaat anders positief en creatief nadenken om meer winst en stabiliteit uit je onderneming te halen. Daarnaast is de investering in mensen het belangrijkste bedrijfskapitaal. Bij veel ondernemingen is dit onzichtbare, maar onmisbare vaak een onderbelicht aspect. Ook daar heb ik als bedrijfscoach oog en oor voor. Want zonder gezonde met plezier werkende mensen is de onderneming een huls zonder vorm en inhoud. Een onderneming is een organisch mechanisme. Waarom? Omdat mensen de onderneming maken en bouwen. In de praktijk zie je vaak een prachtig opgetuigde onderneming, maar is het welzijn van de mensen een sluitpost.

Bedrijfscoach

Een bedrijfscoach zorgt voor een frisse blik

Het inschakelen van een bedrijfscoach zorgt voor een frisse wind in jouw hoofd en daarna een frisse wind door jouw bedrijf. Knelpunten worden kansen, moeilijkheden worden uitdagingen. Maar het belangrijkste is dat je het gevoel hebt gekregen dat je het zelf nog veel beter aankunt. Jouw eigen kracht is toegenomen en dat is voor jouw bedrijf een merkbaar verschil in werkenergie, positiviteit, creativiteit en resultaat. Daarbij prikkel ik jou om buiten je gebaande paden te treden, want: ‘Als je doet wat je altijd deed, dan krijg je wat je kreeg!’ Jij zit daarbij aan het stuur en ik help je de beste route te bepalen.

Een bedrijfscoach levert tastbare resultaten

Ontwikkelingen in het bedrijfsleven volgen elkaar in een hoog tempo op. De doelgroep verandert en het bedrijfsleven zal mee veranderen doordat ze zich zal moeten aanpassen. Maar voortdurende veranderingen trekken wel een wissel op eenieder in het bedrijfsleven. Het is niet altijd vanzelfsprekend dat iedereen direct met allerlei ontwikkelingen om kan gaan. Soepele veranderingen liggen ten grondslag een succesvolle wijziging in het bedrijf. En het ligt voor de hand dat dat dan weer gunstig is voor het rendement.

Professionele begeleiding door een bedrijfscoach levert merkbaar resultaat op. Mensen worden zich door een bedrijfscoach bewust van hun patronen en weerstanden en leren hiermee om te gaan, ze worden weerbaarder. Een bedrijfscoach vergroot het zelfinzicht en het persoonlijk en professioneel functioneren. Mensen worden zich bewust van hun belemmerende gedrag en overtuigingen en komen tot nieuwe keuzes, tot een andere aanpak, ander gedrag. Die combinatie samen leidt tot merkbare omzetresultaten en een stabielere onderneming.

Een bedrijfscoach zorgt voor ondernemerssucces op alle bedrijfsfronten!

Bedrijfscoach

Stilstand is achteruitgang

Dit is een gevleugelde managementuitdrukkingen die op vrijwel elk bedrijf van toepassing is. De kunst is om het moment van stilstand te constateren. Op basis van periodieke cijfers en resultaten kun je samen met jouw bedrijfscoach hoe de stand van zaken op een bepaald punt is. Waarschijnlijk heb je ook correcte termijnverwachtingen op basis van de ontwikkelingen in de markt waarin jij werkzaam bent. Maar er is meer in een bedrijf, iets waarvan het moeilijk is om te bevatten, namelijk de bedrijfscultuur en de onderlinge sfeer. In een bedrijf kunnen de resultaten nog zo perfect zijn, het gaat er om op welke basis die resultaten zijn bereikt. En met de basis wordt de bereidheid van alle medewerkers bedoeld, de bereidheid om voortdurend na te denken over alles wat in het bedrijf gebeurd. Maar ook om de mogelijkheid te hebben als werknemer om ideeën en voorstellen te kunnen uiten. Zeker als de ideeën goed zijn en kunnen worden uitgevoerd zal dat een boost aan de instelling van de werknemers geven. Als bedrijfscoach zorg ik voor de weg omhoog ongeacht het dal waar de onderneming zit.

Eigenlijk is er altijd wel een punt waarop bedrijfscoaching kan worden opgepakt en geïmplementeerd in het bedrijf. Wacht als ondernemer niet te lang en oriënteer je op de mogelijkheden en de kansen die coaching ook voor jouw bedrijf kunnen betekenen. Zet de stilstand om in vooruitgang en neem jouw medewerkers op sleeptouw. Dat zal voor alle partijen verhelderend werken. Veel bedrijven wachten te lang om een bedrijfscoach in te huren.

Bedrijfscoach

Een bedrijfscoach voor meer ondernemersresultaat

Cliënten krijgen meer zelfvertrouwen en bespreken eventuele problemen, in plaats van moeilijke situaties te vermijden. Een intensief coachingtraject vergroot het oplossingsgerichte en creatieve vermogen. Cliënten leren daadkrachtig om te gaan met uitdagingen en met werkdruk en veranderingen. Coaching leidt tot effectievere communicatie en tot een meer gezonde omzetgroei.

Vergroten van zelfinzicht en gericht werken aan persoonlijke en professionele ontwikkeling heeft direct weerslag op het dagelijks functioneren. Voor een bedrijf betekent dit verhogen van de professionaliteit, heldere communicatie, betere samenwerking, verminderd ziekteverzuim, kortom: meer rendement. De effecten van een bedrijfscoach leidt tot een ander inzicht in eigen handelen en gedrag, meer effectieve communicatie, gezonde verantwoordelijkheid en het nemen voor het eigen handelen. Maar ook daadkrachtig omgaan met uitdagingen en veranderingen, meer zelfvertrouwen, meer focus en planning, een verhoogde zelfsturing en verbetering van de samenwerking.

Mijn acties als bedrijfscoach

Als bedrijfscoach voel ik mij altijd gezond verantwoordelijk voor het eindresultaat. Bij iedere ondernemer gebeuren er dingen waar je niet op zit te wachten. Gedurende mijn ondernemersreis de afgelopen 35 jaren heb ik veel dieptepunten meegemaakt. Ja, echt iedereen heeft die -inclusief mijzelf-. Iedere keer ben ik bij mezelf te raden gegaan: Wat kan ‘ik’ doen om deze situatie te veranderen? Wat kan ’ik’ leren? Vanwege die instelling heb ik mijn doelen tot nu toe weten te bereiken. Voor mij was het elke weer een uitdaging om de ondernemerspuzzel weer in elkaar te krijgen om hieruit een mooi resultaat te bereiken. Ondanks mijn 65 jaar hoop ik nog jaren door te gaan want samenwerken met andere ondernemers aan hun eigen bedrijfspuzzel dat vind ik het allerleukste om te doen, lekker samen aan de slag!

Afspraak maken met mij als bedrijfscoach

Mij inhuren als bedrijfscoach betekent dat je 35 jaar ondernemerservaring in huis haalt bomvol met kennis en ervaring op elk denkbaar ondernemersvlak. Maak daar gebruik van! Ben jij nieuwsgierig naar mijn frisse aanpak?Maak een afspraak (graag met lekkere koffie) en ontdek wat ik als bedrijfscoach voor jouw onderneming kan betekenen. Vul het onderstaande formulier in. Het kost je niets en verplicht je tot niets. Tot slot nog een ding weet dat twee meer weten meer dan één. Tot ziens en graag tot sprekens.

Bedrijfscoach

    AANVRAAG KENNISMAKINGSGESPREK BEDRIJFSCOACHING

    Graag alle gevraagde velden invullen.

    Na het invullen van het formulier ontvang je een uitnodiging voor het gesprek met indien mogelijk de voorgestelde datum. Mocht deze niet passend zijn bied ik je een alternatief aan met een nieuwe datum en tijdsvoorstel. Nadat je akkoord hebt gegeven ontvang je een afspraakbevestiging.