Doel van coaching

coaching

Het belangrijkste doel van coachen is het helpen van mensen om zelfgekozen doelstellingen te bereiken en problemen te overwinnen, gebruikmakend van de talenten en vaardigheden die elke persoon in zich heeft. Coaching betekent mensen of teams begeleiden om hun respectief potentieel volop te ontplooien. Het is de basis om successtrategieën uit te stippelen en in te voeren, zowel op persoonlijk als op professioneel vlak.

Een coach begeleidt een coachee in het inzichtelijk maken van zijn belemmeringen die tussen hem en zijn doel staan en actiestappen te zetten om zijn doel te bereiken. Als coach help je de coachee door stil te staan bij de verschillende stappen: doel bepalen, bewustwording, kiezen en het zetten van stappen.

Bewustwording is het doel van coachen

Voordat een coachee stappen kan zetten in de richting van zijn doel, moet hij zich bewust zijn van de realiteit. Hoe gaat het nu, wat is herkenbaar uit andere situaties? Wat is zijn aandeel in het probleem, wat is het aandeel van anderen en hoe spelen zijn omgeving of achtergrond een rol? Wat houdt hem nu tegen om het doel te bereiken, wat staat er in de weg, welke patronen of saboterende strategieën komen er langs? Dit is de bewustwordingsfase.

Afspraak coachingsgesprek

Wees welkom voor een eerste gespreksverkenning. In dit eerste gesprek luister ik naar je levensvraag of veranderwens. Uiteraard vertel ik over mezelf als leefcoach. Na dit gesprek kijken hoe we de samenklik is en waar we de insteek maken om jouw leefverhaal een andere kleur te geven.

coaching

Wees welkom voor een eerste gespreksverkenning. In dit eerste gesprek luister ik naar je hulpvraag, levensdoel of veranderwens. Uiteraard vertel ik over mezelf en hoe ik coach. Na dit gesprek kijken hoe we de samenklik is en of het coachtraject kan beginnen. Mijn coachingswijze is maatwerk en sluit aan bij de coachvraag.


Aanvraag verkenningsgesprek 

KENNISMAKINGSGESPREK