Coachingstarieven

Levenscoaching helpt je zelfbewuster te worden en om het beste uit jezelf naar voren te halen. Als je het mij vraagt, is persoonlijke coaching onbetaalbaar. Je zult snel resultaat zien én het levert je veel op. Zie persoonlijke coaching dan ook als de béste investering die je kunt doen in jezelf. Niemand heeft een coach nodig, maar iedereen kan er een gebruiken.

Samen met jouw coach ga je op zoek naar manieren om grip op je eigen handelen te krijgen en je persoonlijke effectiviteit te vergroten. Je krijgt inzicht in jouw sterke en minder sterke kanten. Je leert de mindere te accepteren en de sterke te vergroten. Zo worden er krachtbronnen aangeboord die altijd al in je zaten, maar nu gebruikt kunnen worden om jouw doelen te bereiken. Je krijgt daardoor een bewuster leven en beter zelfbeeld. Maar ook een meer ontspannen en gelukkiger leven!

Kennismakingsgesprek

In een vrijblijvend kennismakingsgesprek van maximaal drie kwartier stellen we samen jouw precieze vraag- of doelstelling vast en bespreken we de mogelijkheden en eventuele onmogelijkheden van coaching voor jouw specifieke situatie. Tevens komen de verwachtingen en de voorwaarden aan bod. Behalve dat het kennismakingsgesprek gebruikt wordt om te kijken of ik iets voor je kan betekenen en wat jouw precieze vraag/probleem is, is het echt een kennismaking. Met andere woorden, klikt het? Een goede klik tussen cliënt en coach is immers essentieel voor het slagen van een coachingstraject.

Neem contact op voor meer informatie en maak een afspraak voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek en ervaar wat levenscoaching voor jou kan betekenen. Het kennismakingsformulier vind je onderaan deze pagina.

Coachingstarieven

Netto maandinkomen

Coachingstarief per uur

€ 850,00 en minder  € 50,00
850,00 – € 1.250,00   € 60,00
€ 1.250,00 – € 1.600,00 € 70,00
€ 1.600,00 – € 1.900,00 € 80,00
€ 1.900,00 – € 2.300,00                € 90,00
€ 2.300,00 – € 3.000,00   € 100,00
€ 3.000,00 en meer € 110,00

Geen vergoeding zorgverzekeraar

Coachingsgesprekken zijn niet declarabel bij de zorgverzekeraar. Om cliënten hierin tegemoet te komen heb ik de hoogte van de declaratie afgestemd op het netto-inkomen. Mochten bovenstaande tarieven niet haalbaar zijn door persoonlijke omstandigheden, is het altijd bespreekbaar om het declaratietarief passend te maken. Het financieel niet kunnen betalen, mag nooit een belemmering zijn in de coaching behoefte. Jouw hulp- en levensvraag staan bij mij boven het financiële gedeelte. Dus voel je vrij om hierover het gesprek te openen. We vinden samen altijd een oplossing.

Voor betalen achteraf op rekening worden i.v.m. verwerkings- & administratiekosten een toeslag berekend van € 6,50. Je kunt dit voorkomen door contant te betalen. Je ontvangt na afloop een betaalkwitantie.

Eenmalige kosten aanvang coachingstraject

Voor het aanmaken van het cliëntendossier en de verwerking hiervan geldt een eenmalige toeslag van € 35,00. Voor coachingsmaterialen en verwerking online formulieren wordt € 65,00 in rekening gebracht. Nadat de intakeformulieren zijn ingevuld en door mij is ontvangen, wordt er een analyse en diagnostisch rapport opgesteld. De kosten hiervoor bedragen € 75,00 voor individuele coaching. Voor relatietherapie bedraagt deze € 150,00. De intake is bedoeld om de diagnose te stellen en om een behandelplan op te stellen. De uitkomst van de intake anamnese wordt afgestemd op jouw specifieke problematiek. Dat kan één van de volgende mensdimensies zijn: fysiek, emotioneel, gedragsmatig, cognitief, preventief en sociaal. Van daaruit wordt een praktisch en effectief coachingstraject opgesteld.

Mogelijkheden voor vergoedingen

Coaching valt voor de zorgverzekeraars niet onder de primaire psychische kostenvergoeding en wordt daardoor ook niet als zodanig vergoed. Er zijn werkgevers die budget reserveren voor opleidingen. Daarbij kan een coachingstraject ook tot de mogelijkheden behoren, zeker als dit direct effect en resultaat oplevert. Denk bijvoorbeeld aan preventieve burn-out coaching op de werkplek. Of andere persoonlijke klachten die werkgerelateerd zijn als preventie of herstel.

Wanneer je als particulier de kosten voor coaching zelf betaalt, dan kun je deze kosten inclusief de btw mogelijk als scholingskosten aftrekken bij je belastingaangifte. Het doel van het coachingstraject moet dan gericht zijn op verandering van positie of op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Of als belangrijke scholing voor persoonlijke ontwikkeling. Voor meer informatie kun je contact opnemen met je werkgever en/of de belastingdienst.

Voor zelfstandige ondernemers is het coachingstraject aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten, inclusief de in rekening gebrachte btw-heffing. Zij ontvangen hiervoor een speciale declaratie die past bij de ondernemingsvorm.

Afspraken en/of annuleringen

Het coachingstarief is inclusief 21% btw en is gebaseerd op gesprekken van een uur. Afspraken die meer tijd nemen, worden naar evenredigheid berekend. Wil je een afspraak afzeggen? Dat mag altijd, maar dan wel uiterlijk 24 uur van tevoren. Doe je dit niet, dan ben ik genoodzaakt de afspraak in rekening te brengen. Met uitzonderingen van gevallen als een acute ziekte en andere noodgevallen.

Kosten motivatielezingen

Er zijn twee verschillende soorten motivatielezingen die ik verzorg. Leven met Léf. Dit is een avondvullend programma. De kosten hiervan zijn op maat gesteld, afhankelijk van de afstand, voorbereiding i.v.m. en de eventuele themagerichte afstemming met de doelgroep. De gemiddelde richtprijs is € 15,00 per persoon. De minimale groepsgrootte is gesteld op 35 personen. Voor kleinere groep is er in overleg een speciale prijs mogelijk. Als extra worden wel altijd de reiskosten in rekening gebracht van € 0,50 per kilometer. Deze hoogte is in verband met de grootte en hoeveelheid van decor- en muziekmaterieel. Voor 2019 kan er niet meer worden geboekt voor deze lezing. Nieuwe datums volgen in maart 2020.

Daarnaast is er nog de GRATIS motivatielezing LevensBabbel. De tijdsduur hiervan bedraagt 2 uur. De enige kosten die hiervoor in rekening worden gebracht zijn de kilometerkosten van 0,35 per kilometer. Momenteel zijn alle lezingen ook hiervan volgeboekt. Ook hiervoor geldt dat er vanaf maart 2020 weer kan worden geboekt.

Uiteraard is het wel mogelijk om nu alvast te boeken voor een van beide lezing vanaf die datum. Wil jij een lezing boeken voor je vereniging of bedrijf doe het nu, dan ben je verzekerd dat deze doorgaat. Het boekingsformulier vindt je op de motivatielezingen.


Boekingsformulier MotivatieLezingenAANVRAAG INFORMATIEGESPREK. Maak een gratis en vrijblijvende afspraak of vraag meer informatie aan om te ervaren wat ik als levenscoach of motivatiespreker voor jou kan betekenen.


CONTACTFORMULIER KENNISMAKINGSGESPREK

Na het invullen van het formulier ontvang je een uitnodiging voor het gesprek met indien mogelijk de voorgestelde datum. Mocht deze niet passend zijn bied ik je een alternatief aan met een nieuwe datum en tijdsvoorstel. Nadat je akkoord hebt gegeven ontvang je een afspraakbevestiging.