Coachingstarieven

Coachingstarieven

Coaching de beste investering in jezelf ooit

Coaching is een investering in jezelf die onbetaalbare resultaten geeft. Ik sta voor die resultaten. Ik geef me ieder gesprek weer voor 100% en dat met veel plezier en enthousiasme. Ik zou niet anders kunnen. Deze investering in je persoonlijke ontwikkeling heeft een positief effect op alles: je relaties, je gezin, sport, vriendschappen; noem maar op! Investeren in je persoonlijke ontwikkeling maakt je gelukkiger en succesvoller. Je neemt controle over jezelf in plaats van dat je geleid wordt door anderen. Hiermee realiseer je die zaken die voor jou echt belangrijk zijn.

De beste investering is niet die in materiële zaken zoals stenen of aandelen, niet in inhoudelijke kennis. De beste investering is die in je persoonlijke ontwikkeling. Vertrouw niet langer op anderen, op dat het wel goed gaat komen; je bent zelf verantwoordelijk voor het leven dat je leidt!

Kennismakingsgesprek

Een coachingstraject start met een kosteloos en vrijblijvend kennismakingsgesprek van een uur. We kijken dan samen wat je levensvraag is of waar je tegen aanloopt in het leven. Of dat nu individueel is of samen met je partner. Maar ook bedrijven zijn welkom om hun ondernemersvragen te delen. Wat verder ontzettend belangrijk is, is de klik tussen jou en mij, want die moet goed zijn. Een goede persoonlijke klik is de helft van het resultaat. Na dit gesprek bespreken we samen welke stappen we hierna nemen. 

Coachingstarieven

Voor mij geldt dat coaching voor iedereen betaalbaar moet zijn. Om die reden heb ik het coachingstarief afgestemd op het netto-inkomen. Mocht het nu zo zijn dat dit tarief voor jou niet betaalbaar is, bespreek dit dan. Bij mij staat het coachen van mensen boven het financiële gedeelte. Laat om die reden de kosten nooit de drempel zijn om niet in coaching te gaan. Voel je vrij om hierover het gesprek aan te gaan. Samen vinden we altijd een oplossing waardoor coaching ook voor jou betaalbaar is.

Netto maandinkomen

Netto coachingstarief per uur

€ 850,00 – € 1.250,00   € 70,00
€ 1.250,00 – € 1.900,00 € 90,00
€ 1.900,00 – € 2.300,00              € 100,00
€ 2.300,00 – en meer€ 120,00
Als vrijgevestigd psycholoog ben ik vrijgesteld van BTW.

Coachingstarieven eenmalige kosten

  • Aanmaken cliëntendossier € 50,00
  • Coachingsmaterialen & afhandeling online formulieren 75,00
  • Analyse intake persoonsdiagnostiek individueel € 150,00
  • Analyse intake persoonsdiagnostiek relationeel € 250,00
  • Coachingsboeken Happy Life & Verdiepend SamenZijn € 35,00 per boek
  • Reiskosten per gereden kilometer € 0,30
  • Reiskosten per gereden uur € 50,00

Betaalwijze coachingstarieven

  • De betaling van de coachingsdeclaraties kunnen op rekening of contant worden betaald. Er kan niet gepind worden in de praktijk.
  • Voor betalen achteraf op rekening worden i.v.m. verwerkings-, abonnements- en administratiekosten een toeslag berekend van € 7,50. Dit heeft te maken dat er voor betalen op rekening een aparte dienst moet worden uitgevoerd i.v.m. de privacy en de extra werkzaamheden.
  • Wil je liever dit niet, betaal dan contant. Uiteraard ontvang je na afloop van het coachingsgesprek een betaalkwitantie.
Coachingstarieven

Geen vergoeding zorgverzekeraar

De door mij gedeclareerde coachingstarieven zijn niet verhaalbaar bij een zorgverzekeraar. Daarnaast is het zo dat er diverse psychische en/of levensvraagstukken sowieso niet worden vergoed door zorgverzekeraars. Dit geldt voor klachten als relatieproblemen, overspannenheid, burn-out, seksuele klachten, ouder-kind-relatieprobleem, rouwreactie, studieprobleem, identiteitsprobleem, levensfaseprobleem, jobcoaching, onzekerheidsklachten, stoornissen vanuit het verleden, angsten en fobieën. Dat zijn de algemene richtlijnen vanuit zorgverzekeraars. Bij sommigen zullen er uitzonderingen zijn.

Mogelijkheden vergoeding coachingstarieven

Wel kun je in bepaalde gevallen de declaratie indienen bij de belastingdienst in de jaaropgave. Voor zzp’ers zijn de kosten voor coaching aftrekbaar bij de inkomstenbelasting. Ondernemers ontvangen een declaratie, echter zonder BTW. Als vrijgevestigd psycholoog ben ik vrijgesteld van BTW. Voor de belasting geldt dat als de kosten volledig zijn gemaakt voor de zakelijke belangen van je onderneming, deze kosten worden geaccepteerd als aftrekpost. De declaratie die je ontvangt, is daarop afgestemd.

Daarnaast zijn er werkgevers die vanuit het Arbobeleid bereid zijn coachingstrajecten te vergoeden. Zeker als het gaat om ziekteverzuim of preventie. Voorkomen is beter dan genezen.

Afspraken en/of annuleringen

De coachingstarieven zijn gebaseerd op gesprekken van een uur. Afspraken die meer tijd nemen, worden naar tijdsverhouding berekend. Wil je een afspraak afzeggen? Dat kan altijd, maar dan wel uiterlijk 24 uur vooraf. Doe je dit niet, dan ben ik genoodzaakt de afspraak in rekening te brengen. Met uitzonderingen van gevallen als een plotselinge ziekte en andere noodgevallen.

Coachingstarieven

Wees welkom voor een eerste gespreksverkenning. In dit eerste gesprek luister ik naar je hulpvraag, levensdoel of veranderwens. Uiteraard vertel ik over mezelf en hoe ik coach. Na dit gesprek kijken hoe we de samenklik is en of het coachtraject kan beginnen over hoe je burn-out aan te pakken.. Mijn coachingswijze is maatwerk en sluit aan bij de coachvraag.


KENNISMAKINGSGESPREK