Depressie

Depressie

Depressie is een veelvoorkomende klacht waarbij een sombere stemming en verlies van interesse en plezier centraal staan. De lijn tussen je een tijd depressief voelen en het kunnen spreken van een echte depressie is vaag. De intensiteit en ernst kunnen erg verschillen. Er is op zich niets mis met eens een mindere dag hebben, je verdrietig of ontevreden voelen over een bepaalde gang van zaken of rouwen om een afscheid. Indien je langere tijd depressieve gevoelens hebt zoals neerslachtigheid en negatieve gedachten die je dagelijks functioneren verstoren, dan kan er sprake zijn van een depressie. Wat belangrijk is dat je niet in somberheid blijft hangen, maar bij twijfel een afspraak maakt over hoe je je hierin voelt. Je zult merken dat erover praten al een stuk verlichting en herkenning zal geven.

Donkere gedachten: Blijf er niet mee zitten!

De meest voorkomende vorm van zenuwproblematiek is de depressie. Naar schatting heeft 15 tot 25% van de bevolking ooit met een depressie te maken, in die mate dat ze behandeld moet worden. De voornaamste symptomen zijn: grote en langdurige schommelingen in de gemoedstoestand, moedeloosheid, slapeloosheid of extreme moeheid, vage maagklachten, prikkelbaarheid, lichamelijke klachten. Verder zijn de verstoringen in het gevoelsleven, het denken en het handelen frequent aanwezig. Een depressie kan veroorzaakt worden door uiteenlopende factoren zoals bijvoorbeeld verlies van partner, werk, relatiestoornissen, conflicten.

Seizoensgebonden depressie

In tegenstelling tot niet-seizoensgebonden depressies, is de seizoensgebonden depressie niet gekoppeld aan een psychologisch probleem, maar  een simpele hormonale reactie van overgevoeligheid voor de daling van het licht bij het beginnen van de herfst. Een seizoensgebonden depressie duikt steevast ieder jaar op als de dagen korter worden en heeft een dieptepunt hartje winter. Het voorkomen van een seizoensgebonden depressie is lastig, toch kun je met wat praktische tips proberen een herfstdip of de winterblues te voorkomen, of in elk geval dragelijker te maken. Een van de belangrijkste zaken om seizoendespressies makkelijker te maken is erover in gesprek te gaan. Er zijn voldoende handvatten die de seizoensdepressies een stuk makkelijker draagbaar maken.

Depressie

Oorzaken depressie

De exacte oorzaak van depressie is niet gekend. Wel kunnen verschillende factoren verband houden met de ontwikkeling van een depressie. Het gaat doorgaans om een combinatie van recente gebeurtenissen, voorgeschiedenis, persoonlijke kenmerken en biologische factoren. Depressie wordt dus niet veroorzaakt door één factor of gebeurtenis.

Uit balans geraken

Een goede samenvatting wat depressie is wordt geboden door het ‘draaglast-draagkracht‘ model. Je bent lichamelijk en geestelijk pas in evenwicht wanneer je draagkracht (wat je allemaal aankan) in overeenstemming is met je draaglast (wat je moet verwerken).

  • Je draaglast bestaat o.a. uit: de dagelijkse stress, relatieproblemen, negatieve ervaringen (in het verleden en nu), je ‘zwakkere kanten’ of ‘kwetsbaarheden’, (te) weinig steun in je omgeving, erfelijke belasting, ziektes, enzovoort.
  • Je draagkracht bestaat o.a. uit: een ‘warme’ omgeving, je vermogen om met problemen om te gaan, goede relaties met anderen, je sterke kanten, positieve ervaringen (vroeger en nu), je gezondheid, zin ervaren in wat je doet, enzovoort.

Wordt je draaglast in verhouding té groot, dan geraak je uit evenwicht. Als deze situatie blijft duren dan kan een depressie ontstaan.

Behandeling depressie helpt echt

Therapie helpt je om bepaalde technieken en inzichten te leren om de kans te verkleinen dat een depressieve episode terugkeert of dat je er op dat moment beter mee om kan gaan. Dit gebeurd op jouw tempo en is afhankelijk van jouw noden. Zo is het bijvoorbeeld soms belangrijk om te ontdekken welke obstakels er zijn om de negatieve spiraal te verbreken. Als je het gevoel hebt dat je het niet alleen kan om deze stappen te zetten dan is het aan te raden om therapie te gaan volgen. Anders zullen de donkere dagen zich alleen maar gaan verergeren.

Wat wordt je volgende stap

Met een écht goeie levenscoach tegenover je, zal je leven nooit meer hetzelfde zijn. Dat moet je maar net willen natuurlijk. Meer vrijheid, meer plezier, meer geluk, meer lekker. Het begint met het elkaar leren kennen. Je kunt me tijdens die kennismaking vragen wat je wilt. Ik trek er graag in elk geval een uur voor uit om zo grondig mogelijk te ontdekken of het voelt als iets wat we vaker willen doen. Dat dat niet altijd gebeurt vind ik geen probleem. Het is juist fijn om dat te weten vóór we met elkaar aan de slag gaan. No hard feelings! Dat kan face-to-face, maar ook net zo makkelijk online. Vooral het laatste is lekker makkelijk. Je zit dan niet vast aan reistijden en afstanden.

Depressie

Wees welkom voor een eerste gespreksverkenning. In dit eerste gesprek luister ik naar je hulpvraag, levensdoel of veranderwens. Uiteraard vertel ik over mezelf en hoe ik coach. Na dit gesprek kijken hoe we de samenklik is en of het coachtraject kan beginnen. Mijn coachingswijze is maatwerk en sluit aan bij de coachvraag.


Aanvraag verkenningsgesprek 

KENNISMAKINGSGESPREK