NieuwsBlog

Is je verleden nog je heden

De tijd is zo vluchtig dat de zin die je zojuist gelezen hebt alweer tot het verleden behoort en de toekomst, alle gedachten die door je hoofd gaan over wat er nog meer in deze blog zou kunnen staan, ligt voor je. Wat blijft er dan over? Het heden! Het verleden is voorbij, wat je te wachten staat moet nog komen, maar het heden is van jou. Als je depressief bent, leef je in het verleden. Als je bezorgd bent, leef je de toekomst. Als je vrede hebt, leef je in het heden.

Het verleden is datgene wat vertrokken is

In ieders leven zijn er ups en down. Soms is er in je leven iets ergs gebeurd dat je de rest van je leven niet snel zal kunnen vergeten. Toch moet je door met het leven, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Je verleden kun je niet zomaar uit wissen, het blijft een stukje van je leven, een stukje van jou. Vaak krijg je dan het advies dat je er niet meer aan moet denken, het los moet laten en door moet gaan met je leven. Maar probeer dat maar eens, je zult er hoe dan ook op wat voor manier aan herinnerd blijven worden. Je zult het zelf een plaats moeten geven, en er vooral de tijd voor nemen, want iets echt loslaten kost tijd. Maar je zult toch verder moeten gaan.

Het verleden is belangrijk om ons te laten zien waar we de fout in zijn gegaan en welke beslissingen juist waren. Nadenken over het verleden is van essentieel belang om het heden te begrijpen.

Ons pad in het leven moet betekenis hebben en we moeten weten waar we vandaan komen om te weten waar we naartoe gaan. De dingen die we in het verleden gedaan hebben analyseren en vergelijkingen maken tussen ons verleden en ons vandaag kunnen ons helpen om een verhaallijn te vormen en ontwikkelen die het verhaal van ons leven verteld.

Zonder onze herinneringen zouden we niemand zijn. Zelfs emotionele herinneringen of herinneringen die gebaseerd zijn op gevoelens zijn van fundamenteel belang om te kunnen begrijpen wie we zijn.

Het negatieve aspect hieraan is dat hierdoor de mogelijkheid ontstaat dat we voortdurend vastgebonden blijven aan negatieve herinneringen. We kunnen makkelijk in deze val trappen en de pijnlijke herinneringen uit ons verleden keer op keer herleven en analyseren, alsof we hiermee de dingen die gebeurd zijn kunnen veranderen. Dit zijn gedachten die volgen op de vraag … wat zou er gebeurd zijn als … ?

Natuurlijk is het belangrijk om de emotionele pijn en het ongemak dat dit soort vragen in ons kunnen oproepen uit te bannen. Doen we dit namelijk niet, dan lopen we het risico om verlamd te raken in zowel ons heden als onze toekomst. Het verleden vormt de basis van onze manier van spreken; het is het verhaal van ons leven dat we aan onszelf aan het vertellen zijn. Als je hier moeite mee hebt, dan kan het helpen om een afspraak met mij te maken om de juiste middelen te vinden om de manier waarop je tegen en over jezelf praat te analyseren. Maar ook een juiste weg terug naar het heden.

De toekomst is een opeenstapeling van meerdere momenten

De toekomst is wat we projecteren en voorspellen over onze wereld. Nadenken over de toekomst is van essentieel belang om goede keuzes te maken en vast vooruit te plannen voor onze volgende stappen in het leven. Ook onze toekomst moet betekenis hebben en we moeten min of meer een duidelijk beeld hebben van wat onze doelen zijn. Daarnaast is het ook belangrijk om in staat te zijn om te handelen in het heden.

Het plannen van onze strategieën en het vaststellen van onze doelen voor de toekomst motiveert ons om taken uit te blijven voeren waarvan de resultaten niet meteen zichtbaar zijn. Het pad dat we bewandelen bestaat uit kleine stappen die ons naar ons uiteindelijke lot leiden. Dit stimuleert ons om consistent en aanhoudend te zijn in het proces om iets te bereiken waar we in de toekomst profijt van zullen hebben.

De toekomst is echter ook een tweesnijdend zwaard. Er zijn in het leven een hoop dingen waar we geen controle over hebben. Wanneer we te hard ons best doen om wel overal controle over te hebben, kunnen we veranderen in angstige mensen die voortdurend op alles van tevoren al een antwoord willen hebben. Als we onszelf verliezen in de toekomst, dan zullen we zeilen op onbekende wateren.

In het heden leven betekent dat je aanwezig bent in het hier en nu

De tijd waarin we leven staat recht voor onze neus. We kunnen het aanraken en we kunnen het ook veranderen door middel van onze handelingen en onze beslissingen. In het nu leven houdt in dat je in het hier en nu leeft. Het betekent dat je jezelf wijdt aan dat wat je kunt doen om in het huidige moment te leven.

Alles wat je nu doet, nadat je deze blog hebt gelezen bijvoorbeeld, is onderdeel van jouw heden. De invloed die het heden heeft is zo krachtig dat we onze toekomst kunnen veranderen door middel van de keuzes die we maken en hiermee ons verleden ofwel kunnen vergeten ofwel betekenis kunnen geven.

Het nu biedt ons alle mogelijkheden die we hebben en waar we kiezen om voor te gaan. Het nu ontkennen houdt in dat je verlamd bent door de angst voor de toekomst en de ingebeelde gevolgen die deze toekomst kan hebben. Het kan ook betekenen dat je geïmmobiliseerd bent door je verleden en de ervaringen die hiertoe behoren.

Het is duidelijk dat we waarde moeten hechten aan alles om ons heen, maar we moeten ervoor zorgen dat ons heden niet te veel wordt beïnvloed door ons verleden en ook niet door de toekomst.

    AANVRAAG KENNISMAKINGSGESPREK LEVENSCOACHING

    Graag alle gevraagde velden invullen.

    Na het invullen van het formulier ontvang je een uitnodiging voor het kennismakingsgesprek met indien mogelijk de voorgestelde datum. Mocht deze niet passend zijn bied ik je een alternatief aan met een nieuwe datum en tijdsvoorstel. Nadat je akkoord hebt gegeven ontvang je een afspraakbevestiging.