NieuwsBlog

Levensvragen

Levensvragen wie heeft ze niet

Of je nu gezond of ziek bent. En of je nu 14 of 88 bent. De vraag is: wat doe je met vragen die maar door je hoofd blijven spelen? Durf je ze uit te spreken? Levensvragen zijn vragen die je helpen om te overdenken hoe je je leven nu hebt ingericht. Levensvragen hebben alles te maken met de zin van het leven. Dus wat maakt je leven zinvol? Wat is de betekenis van je bestaan en wat maakt het de moeite waard? Het kan daarbij gaan om kleine dingen, maar ook over grote zaken die verband houden met ons bestaan. Levensvragen worden ook wel omschreven als zinvragen, ‘trage vragen’ of bestaansvragen. Het zijn meestal persoonlijke vragen waar je niet een pasklaar antwoord op hebt. Soms worden dergelijke zinvragen ook gevoed door geloofsovertuiging, maar dat hoeft niet per se.

Levensvragen hebben raakvlakken met spiritualiteit, levensbeschouwing, inspiratie en waarden. Het kunnen grote vragen zijn over de zin en bedoeling van het leven. Maar het kunnen ook de kleine vragen zijn die zich in het alledaagse afspelen. Van ‘Wat maakt het leven de moeite waard?’ tot ‘Wat maakt deze dag de moeite waard?’.

Levensvragen vertellen je iets over je behoeften en verlangens, nu en in de toekomst. Ze kunnen je helpen meer inzicht te krijgen in keuzes en mogelijkheden. Ze kunnen ook bijdragen aan je doelen helder krijgen en je helpen beslissingen te nemen over relaties, werk en dromen.

Misschien herken je dit: Je hebt het gevoel dat je wordt geleefd door de waan van de dag. Je bent druk, druk, druk, met de (klein)kinderen, met je werk, met het huishouden, met sociale relaties. Doe je nog wel de dingen die je daadwerkelijk graag wilt doen of belangrijk vindt? Durf je nog te dromen en kunnen ze uitkomen? Als je dit herkent, dan bestaat de kans dat je niet doet wat je leven zin geeft en je voldoening geeft. Het kan zelfs leiden tot gezondheidsklachten (denk aan een burn-out of depressie). Sta eens stil bij wat jij zinvol vindt en stel levensvragen.

Waarom zijn levensvragen van belang?

Gaat je leven z’n gangetje? Van kinderen naar school brengen, werken, boodschappen doen, huishouden, beetje sporten en zo nu en dan afspreken met vrienden? Dan kan je het gevoel bekruipen dat je wordt geleefd. Dat je niet doet wat je daadwerkelijk graag wilt doen of belangrijk vindt. Dat je zaken uitstelt of misschien niet durft, maar waar je mogelijk wel van droomt. Herken je dat? De kans bestaat dan dat je niet doet wat je leven zin geeft en je zelfvertrouwen boost, je blij maakt, energie geeft, positief stemt enzovoort. Het kan zelfs leiden tot gezondheidsklachten als je depressief voelen en opgebrand zijn. Daarom is het belangrijk stil te staan bij wat je zinvol vindt. Levensvragen stellen helpt je daarbij en maakt het leven overzichtelijker en zinvoller.

Het zijn vragen waar je tijd voor moet nemen om over na te denken, die reflectie vergen. Soms liggen levensvragen verborgen onder gevoelens van boosheid, angst en verdriet. Of ze liggen verscholen onder lichamelijke en/of psychische klachten. Levensvragen stellen en beantwoorden, helpt je om je leven te waarderen en betekenis te geven.

Levensvragen vertellen je iets over je behoeften en verlangens, nu en in de toekomst. Wat je belangrijk vindt in je leven en welke koers je wilt varen. Ze kunnen je helpen meer inzicht te krijgen in keuzes en mogelijkheden die er zijn. Ze kunnen ook bijdragen aan je doelen helder krijgen en je helpen beslissingen te nemen over je studie, werk, relaties en dromen die je nog wilt nastreven in je leven. Kortom, de vragen geven richting aan je leven. Daarbij zorgt je leven zin geven ervoor dat je beter in je vel gaat zitten, positiever in het leven staat, energieker bent, je blijer voelt en dus meer levenslust ervaart.

Voorbeelden van levensvragen

Jezelf levensvragen stellen helpt je leven richting geven, keuzes te maken en doelen te stellen. Bepalen wat goed voelt, je belangrijk vindt, waar je aan bij wilt dragen en wat je leven dus verrijkt. Op het gebied van je gezondheid, opleiding, werk, geld, relaties, geluk en ook dromen die je koestert. Hieronder een aantal voorbeelden van levensvragen, zowel kleine als grote.

  1. Als je nu terugkijkt op je leven, waarop ben je dan trots? En waar wringt het nog?
  2. Wat wil je nog graag doen in je leven, maar heb je nog niet gedaan? Dus welke wensen heb je nog? Welke dromen zijn nog niet vervuld?
  3. Welk levensmotto wil je meegeven aan je naasten?
  4. Wat geeft je leven kleur? Is de slagroom op de taart? En wat zou je kunnen doen om je bestaan meer fleur en franje te geven?
  5. Van wie houd je? Wie zijn belangrijk voor je? Ben je daar open en eerlijk over geweest? En zijn er gevoelens, verlangens en/of wensen die je meer zou willen delen?
  6. Hoe ziet je perfecte dag eruit?
  7. Wat maakt jou uniek? Bijzonder? Of: waar ben je een kei in? Wat laat je sprankelen? En doe je daar iets me? Besteed je er tijd en aandacht aan? 
  8. Leid je een betekenisvol leven? Kun je jezelf zijn? Beteken je iets voor een ander? Voeg je waarde toe? Ofwel: draag je bij aan de wereld om je heen? 

De zin van levensvragen

Levensvragen zijn vragen die we onszelf van tijd tot tijd stellen. De een doet dit heel bewust en neemt er echt tijd voor. De ander vermijdt dit soort vragen liever, maar voelt toch af en toe een lichte twijfel bij hoe zijn of haar leven nu gaat. De neiging om levensvragen te vermijden is niet zo raar. Levensvragen zijn vaak lastige vragen, waar we niet 1,2,3 een antwoord op hebben. Ze worden ook wel trage vragen genoemd omdat er echt tijd nodig is om tot een antwoord te komen. Nou ja een antwoord, vaak is het meer een richting of een abstract idee dan een concreet antwoord. Ook kunnen antwoorden op levensvragen niet meer voldoen omdat we nu anders in het leven staan dan een tijdje geleden.

Waarom toch levensvragen stellen

Als we toch geen concrete en definitieve antwoorden op levensvragen kunnen krijgen, waarom zouden we onszelf dan überhaupt levensvragen stellen? Ten eerste kunnen we niet anders. Wij mensen zijn wezens die overal betekenis aan willen geven. Het idee dat ons bestaan totaal zinloos is, is voor de meesten van ons moeilijk te verkroppen. Zelfs als we ervan overtuigd zijn dat het leven op zich geen betekenis heeft, willen we nog steeds dat onze eigen leven op zijn minst van betekenis is voor de mensen om ons heen.

Ten tweede kunnen levensvragen ons helpen om meer betekenis en voldoening uit ons leven te halen. Door stil te staan bij wat we belangrijk vinden en wat juist niet, kunnen we keuzes maken die passen bij het soort leven dat we willen hebben. Zijn niet meer de windvaan die met alle winden meewaait, maar kunnen onze eigen koers bepalen. Natuurlijk wordt deze koers altijd beïnvloed door wat er in ons leven gebeurt. Maar als we weten wat we belangrijk vinden en hoe we zouden willen leven, kunnen we binnen de mogelijkheden die er zijn keuzes maken die bij ons passen. Wanneer we bijvoorbeeld meer impact willen maken door iets te betekenen voor mensen die het moeilijker hebben dan wij, kunnen we keuzes maken die op wat anders gebaseerd zijn dan onze egoïstische eigen belang.

Richtingaanwijzer levensvragen

Er zijn geen concrete antwoorden noodzakelijk om levensvragen te kunnen gebruiken voor meer betekenis en voldoening in ons leven. Abstracte antwoorden, zoals waarden die we belangrijk vinden of zelfs onbewuste aanwijzingen zoals een bepaald gevoel kunnen hierbij al helpen. Ze kunnen werken als een soort richtingaanwijzer die we kunnen gebruiken wanneer we voor keuzes staan. Het is weliswaar geen gps navigatie met een tot in detail uitgestippelde route, maar het geeft wel houvast om niet steeds in dezelfde kringetjes rond te blijven lopen.

Om tot een duidelijkere richtingaanwijzer te komen helpt het om af en toe na te denken over onze levensvragen en dit te bespreken met anderen. Op het moment dat we dan voor levensbepalende keuzes komen te staan, hebben we in ieder geval al een basis richting waarop we onze keuze op kunnen baseren. Door levensvragen zo te benaderen zijn er ook minder redenen om ze te vermijden. Levensvragen kunnen ons juist helpen om los van de waan van de dag te werken aan de impact en doelen die wij willen nastreven in ons leven.

Loopt je hoofd over met levensvragen

Soms heb je in je leven (terugkerende) vragen, waarbij je zoekt naar antwoorden. Vragen kunnen bijvoorbeeld gaan over je gezondheid, werk, eenzaamheid, eindigheid, vriendschappen, familie, scheiding, stiefgezinnen, adoptie of pleegzorg. De mens heeft van nature behoefte aan duidelijkheid, zekerheid, een doel willen hebben. Wat wanneer jouw levenspad er ineens anders uit ziet? Hoe doe je dat? Hoe ga je daarmee om? Sommige situaties kunnen je het gevoel geven je leven te verrijken of je onder druk te zetten. Soms ervaar je te lang, klachten zoals vermoeidheid, nergens geen zin meer in hebben, stress, angst, onzekerheid, somberte. Of lukt het niet om een keuze te maken en zit je vast in je situatie en kom je niet ‘in beweging’. Verlies en levensvragen gaan vaak samen met het zoeken naar zingeving en identiteit.

Het kan ook zijn dat leven vastloopt of dat er iets gebeurt dat je diep raakt. Men komt in een andere levensfase of krijgt te maken met ziekte, (naderend) overlijden, conflicten, verliezen, rouw. Soms ook is er geen sprake van zo’n duidelijke oorzaak, maar weet iemand toch niet meer goed hoe het verder moet.Als men geluk heeft zijn er mensen met wie iemand hierover kan praten. Maar vaak zijn die er niet of bespreekt iemand dit liever met een onbekende. Een gesprek met zo’n professional lost niet alle problemen op, maar kan wel helpen weer een weg te vinden waarop iemand verder kan. Een levenscoach kan je ook verder helpen. Welke rode draden lopen door jouw leven? Welke dilemma’s komen telkens opnieuw op het levenspad? Een levenscoach helpt je bij het maken van keuzes en het verwerken van gebeurtenissen in het leven zoals liefde, afscheid, rouw en vernieuwing. Het is een bijzondere mogelijkheid om met de diepere vragen van het leven bezig te zijn. Hij of zij oordeelt niet, maar helpt je de balans op te maken: Wat is nu echt belangrijk voor mij? Wat wil ik nog met mijn leven? En wie of wat kan mij helpen om dat te realiseren?

Zoek jij antwoorden op levensvragen

Als 35 jaar ben ik levenscoach en psycholoog in Drachten. Ik heb al veel mensen kunnen helpen met het vinden van levensvragen en het herinrichten van hun leven. Om het hart te luchten, om een ander perspectief te zien, om diepere gevoelens onder woorden te brengen. Vanuit je verlangen naar groei, stabiliteit en rust kun je er behoefte aan hebben, dat iemand naar jou luistert, zodat jij weer de regie hebt en in beweging kan komen. Voel je welkom bij mij. Ikzelf ben gepokt en gemazeld door het leven en ik heb persoonlijk al heel wat levensvragen positief kunnen oplossen.

Dat kan met gesprekken face-to-face, maar net zo makkelijk online via beeldbellen. Op die manier is tijd en afstand geen probleem. Online coaching is 100% veilig en AVG-proof. Dus heb jij levensvragen, blijf er niet meer rondlopen. Het leven is te mooi en te kostbaar om het niet ten volle te leven. Met het invullen van het onderstaande formulier zet je de eerste stap naar een meer gelukkig en zinvol leven. Doe het vandaag nog.

Warme groet Freek


KENNISMAKINGSGESPREK

Comments for this post are closed.