NieuwsBlog

Patronen doorbreken en loslaten

Patronen doorbreken en loslaten

De enige manier om je patronen los te laten en echt vrij te leven is door je emoties er te laten zijn. Ze te voelen, te doorvoelen en ook al je oude lagen los te laten en te veranderen. Van veel patronen in ons gedrag zijn we ons niet bewust. Als we emotionele pijn hebben, zijn we ons ook niet bewust van de manier waarop we, onbedoeld en onbewust dat zelf in stand houden. Want hoe kun je nu iets zelf in stand houden wat je juist helemaal niet wilt? Dat kan als je zelf niet kunt weten wat het je biedt om dat gedrag in stand te houden. Datgene wat het je biedt is doorgaans de een of andere vorm van vermijden.

Vermijdingsgedrag

Je probeert te vermijden dat je eenzaam wordt dat je controle verliest dat je afgewezen wordt dat je niet meer aardig gevonden wordt dat je niet goed genoeg bent, en zo kan ik er nog wel tig opnoemen. Dit betreffen aspecten die je in de een of andere vorm hebt meegekregen vanuit je jeugd.  Voor iedereen verschilt de vorm waarin je het hebt meegekregen. Dat je je nu onzeker, angstig, leeg en uitgeblust, depressief, niet de moeite waard voelt en bang bent om in de steek gelaten te worden, is hier een gevolg van.

Dat je niet weet hoe je hierin verandering kunt aanbrengen, komt omdat het je blinde vlek is. De manier waarop je het nu doet is die vanuit jouw jeugd; toen wist en kon je niet anders want je was klein, kwetsbaar en afhankelijk van je ouders.

Als volwassene kun jij echter ander gedrag leren, waardoor je datgene wat vróeger zo pijnlijk was, nú kunt veranderen. Daarvoor is het niet nodig om naar die pijn van vroeger te gaan; daarvoor is het nodig om ander gedrag voor jouw vroegere gedrag in de plaats te stellen. Dit houdt concreet in dat je bepaald gedrag afleert en bepaalde andere aspecten van gedrag aanleert. Welk gedrag dat is dat verschilt per persoon en per situatie en heeft te maken met hoe jouw opvoeding was en hoe jij die hebt ervaren.

Patronen doorbreken en loslaten

Hoe waren je jeugdpatronen

Als je een gelukkige jeugd hebt gehad en je ervaart nu emotionele pijn, verdriet en/of onrust of je piekert veel, burn-out of depressieve gevoelens hebt, dan is jouw jeugd iets minder gelukkig geweest dan je zelf denkt. Ons brein werkt gelukkig zo dat het ons beschermt tegen aspecten die we niet aankunnen of die we niet kunnen bevatten. Onderhuids blijven die aspecten wel degelijk een rol in je gedrag spelen.

Op de een of andere manier is in jouw jeugd niet voldaan aan datgene waar je als kind behoefte aan en recht op hebt en dan betreft het aspecten als liefde, aandacht, zorg, troost, er mogen zijn, serieus genomen worden en dergelijke. De uitingsvormen daarvan verschillen per persoon.

Als daar in onze jeugd niet aan is voldaan, zoeken we er ons leven lang invulling voor bij anderen, en dat doen we bij anderen die ons dat niet kunnen geven. Daarom dat zowel een pleger als een slachtoffer beiden, op verschillende manieren, compensatie bij elkaar zoeken en elkaar nodig hebben voor die compensatiebehoefte. In feite gaan beiden de strijd aan, ditmaal niet tegen een van de ouders, maar tegen de partner. Of tegen je baas of collega’s. Er heeft op de een of andere manier zelfverloochening plaatsgevonden, anders had je geen emotionele pijn, verdriet of onrust.

Gedragsverandering

Als je emotionele pijn en onrust in je hoofd hebt, zit jouw herstel in gedragsverandering. Dat is goed nieuws, want dat heb je helemaal zelf in de hand. Jouw huidige gedrag wordt veroorzaakt door een onbewuste verslaving aan bepaald gedrag (bijvoorbeeld controle), aan een partner, aan werk of aan een stof. Een verslaving is feitelijk een compensatie voor een niet te weerstane drang aan het willen voldoen van onvervulde emotionele behoeften. Het heeft met ons beloningssysteem in de hersenen te maken en je kunt hier zelf leren invulling aan te geven. Ik noem dat ‘jezelf alsnog emotioneel opvoeden’, wat ik ook heb gedaan. Wat ik ook heb moeten doen. Ook ik deed dat pas toen mijn emotionele pijn bijna ondraaglijk was.

Patroonverslaafd

Of je nu verslaafd bent aan een partner, je werk, een stof of bepaald gedrag: eronder zit de angst voor eenzaamheid, verlating, afwijzing, verlies van controle en dergelijke. Met invulling geven aan je verslaving, geef je je beloningssysteem in je hersenen weer even een shotje dopamine. Je hebt er in de loop van de tijd echter steeds meer van nodig. Daarom zul je emotionele pijn in de loop van je leven toenemen. Elke verslaving werkt progressief; dat komt doordat onze hersenen steeds meer van dezelfde stof nodig heeft.

Het woordje ‘verslaafd’ klinkt zwaar; het is zoals ‘niet zonder kunnen’. Dat je niet zonder je partner/werk/stof/gedrag kunt, blijkt als je ermee stopt. Dan komt voor jou dat grote zwarte gat, of: daar ben je in ieder geval bang voor, want dat vermijd je door weer een volgend ‘shotje’ te nemen in de vorm van het weer aanmaken van je relatie of het vinden van een nieuwe partner, of het zoeken naar een andere functie of andere baan. Zolang je meer-van-hetzelfde doet, zul je meer-van-hetzelfde krijgen.

Als je inzicht hebt in je eigen gedrag en weet waar voor je compensatie aan het zoeken bent, kun je leren daar zélf invulling aan te geven, waardoor je jou van vroeger daterende patronen doorbreekt.

Patronen doorbreken en loslaten

Mijn werkverslaving

Hier moet je zelf aan werken, want je hebt jouw gedrag gedurende tig jaren opgebouwd. Het levert je onnoemelijk veel op. Ik ben als coach ervaringsdeskundige en ben werkverslaafd geweest, eerst overspannen en vervolgens geveld door een fikse burn-out. Achteraf had ik deze niet willen missen want het heeft mij veel gezonde inzichten opgeleverd en ik weet nu duidelijk waar mijn grens ligt.

Mijn werkverslaving hield in dat ik voor mij belangrijke vriendschap contacten niet goed kon onderhouden. Dat ik afspraken vergat in mijn directie familieomgeving. Maar vooral dat ik sociaal weinig tot niks ondernam in het aangaan van contacten. Dit heeft mij heel wat goede vriendschappen gekost en heeft mijn familiecontacten schade toegebracht. Inmiddels heb ik veel kunnen herstellen van wat was verloren maar het merendeel ben ik simpelweg kwijt.

Door mijn burn-out leerde ik dat ik niet zozeer verslaafd was aan het werk zelf, als wel aan datgene wat het me bood, waar het voor mij dus voor stond: voor welke onvervulde emotionele behoeften ik compensatie zocht. Of, zoals ik het zelf nu noem: de onderliggende mechanismen. Het zijn gedragspatronen die we nu, onwetend en dus onbedoeld en onbewust, zelf in stand houden.

√

Loslaten patronen

Het doorbreken van jouw patronen ís het loslaten, is het werken aan het beëindigen van jouw emotionele pijn, jouw verdriet, jouw emotionele onrust, jouw gepieker, depressieve gevoelens, burn-out, en dergelijke. Dit zijn allemaal signalen die jouw lichaam je geeft om je aan te geven dat je er goed aan doet om je gedrag te veranderen. Het is aan jou hoe je met deze signalen omgaat. De angst van vroeger zorgt ervoor dat we doorgaans pas hulp zoeken als de emotionele pijn ondraaglijk is. Om er vervolgens achter te komen dat we ons inderdaad lieten leven door zowel de angst als onze patronen van vroeger, toen we kind waren.

Je zult merken dat loslaten bevrijdend werkt. Ik kan het niet vaak genoeg aangeven: het is het vasthouden aan oude patronen van vroeger waardoor je emotionele pijn, verdriet en onrust voelt en in stand houdt. Je bent je oude patronen aan het herhalen bij je partner of in je werksituatie, in ieder geval bij mensen, die niet aan jouw emotionele behoeften kunnen voldoen. Hoe verwijtbaar ze ook zijn; zij zijn niet de oplossing van jouw probleem; dat ben je zelf. Enkel en alleen jijzelf kan jouw eigen patronen van vroeger doorbreken.

Patronen doorbreken en loslaten

Kortom: voor persoonlijk levensgeluk kun jij alleen zelf zorgen. Een evenwichtige relatie en vervulling biedend werk zijn hiervan afgeleide. Alleen datgene wat je zelf hebt, kun je anderen bieden. Alleen datgene wat je bij jezelf herkent, kun je herkennen bij anderen. Voor dat wat je zelf echter ontbeert, word je emotioneel afhankelijk van anderen of van een verslavende stof of van verslavend gedrag. De overtuiging dat je zelf wel je problemen de baas kunt, of de angst van vroeger toen je klein, kwetsbaar en afhankelijk was, houd je misschien af van het zoeken van hulp, waardoor je je tegelijkertijd de mogelijkheid op herstel en een leven zonder emotionele pijn, zonder gepieker en met rust in je hoofd, ontneemt.

Oude patronen doorbreken en loslaten

Ik zou haast zeggen dat je een breekijzer nodig hebt want oude patronen zijn heel hardnekkig. Wat het zo lastig maakt is dat je de problemen die ontstaan vanuit oude patronen nooit oplost op het niveau waarop ze zijn ontstaan. Het ‘echte’ probleem zit namelijk een laag dieper.

De eerste stap van het oplossen is natuurlijk het inzicht en het besef dat je vast zit in een bepaald patroon dat jou niet dient. Deze eerste stap is al een flinke stap want veel mensen durven niet voldoende kritisch naar zichzelf te kijken om überhaupt te zien waar ze in vast zitten. Besef je hierbij overigens ook goed dat je patroon iets is wat je doet en niet iets is wat je bent.

Wat wordt je volgende stap

Met een goeie levenscoach tegenover je, zal je leven nooit meer hetzelfde zijn. Dat moet je maar net willen natuurlijk. Meer vrijheid, meer plezier, meer geluk, meer lekker. Het begint met het elkaar leren kennen. Je kunt me tijdens die kennismaking vragen wat je wilt. Ik trek er graag in elk geval een uur voor uit om zo grondig mogelijk te ontdekken of het voelt als iets wat we vaker willen doen. Dat dat niet altijd gebeurt vind ik geen probleem. Het is juist fijn om dat te weten vóór we met elkaar aan de slag gaan. No hard feelings! Dat kan face-to-face, maar ook net zo makkelijk online. Vooral het laatste is makkelijk. Je zit dan niet vast aan reistijden en afstanden.

Patronen doorbreken en loslaten

Wees welkom voor een eerste gespreksverkenning. In dit eerste gesprek luister ik naar je levensvraag of veranderwens. Uiteraard vertel ik over mezelf als leefcoach. Na dit gesprek kijken hoe we de samenklik is en waar we de insteek maken om jouw leefverhaal een andere kleur en inhoud te geven. 


Aanvraag kennismakingsgesprek

KENNISMAKINGSGESPREK