Pijnlijk verleden

Pijnlijk verleden

Het is altijd mogelijk je verleden te helen en te gebruiken als kracht voor je heden en toekomst. Het leven is een leerschool. Als je de lessen omarmt komen er parels tevoorschijn. Je kunt van alle ervaringen leren en wijzer en rijker worden. Je kunt van positieve ervaringen leren maar ook van hele negatieve. Je kunt van je fouten leren maar ook van wat andere mensen jou aandoen of wat je overkomt in het leven. Zodra je gaat wijzen met je vinger naar de ander of omstandigheden, leer je niet de les die je kunt leren en blijf je steken in je slachtofferrol. Je leeft dan je verleden en niet je heden. 

Delen is helen

Zodra je echter gaat begrijpen dat werkelijk alle ervaringen tot lering kunnen zijn. Dat als jij je er voor opent, ga je groeien en worden deze ervaringen bouwstenen in je leven die je een steeds mooier mens maken. Ik nodig je uit om je ‘ja-maars’, schuld, schaamte, zelfveroordeling, boosheid, en waarom vragen los te laten. Om te gaan ontdekken wat je kunt leren van al je ervaringen uit een pijnlijk verleden. Hoe? Maak een afspraak met mij als levenscoach. Deel en heel je levensverhaal met mij. Maak samen met mij een nieuw en gelukkig heden. 

Het nut van helen

Wanneer oude pijnen uit het verleden zijn blootgelegd en doorvoeld, hoeft er uiteindelijk steeds minder pijn verdrongen en ontkend te worden. De pijn is dan een litteken geworden (slechts een herinnering) en geen open wond meer waar telkens de pleisters vanaf worden getrokken. Door dit helingswerk vergroeit het kind bewustzijn langzaam met het volwassen bewustzijn. Om uiteindelijk terug te keren naar eenheidsbewustzijn waarin geen enkele verdringing of onderdrukking meer nodig is, en we volledige vrijheid kunnen ervaren

Hoe is nu je heden

Leef je zonder het je te willen herinneren? Oppervlakkig en vooral vanuit je hoofd. Als maar bezig zijn. Leven met strakke regels en kaders om maar niet voelen. Om maar niet te worden herinnerd aan je pijnlijk verleden. Je verleden is de schaduw van je heden. De opborrelende tranen duwen we weg door vooral, maar niet te voelen in het nu. Alleen werkt dit zo niet. De regelmatig opkomende tranen lijken ons te verrassen wanneer we dit het minst verwachten. Het is een kwestie van impulsen. Iets wil naar buiten komen en ook dit is een symptoom dat aangeeft dat we in het verleden leven. We voelen onszelf beperkt, maar weten niet waarom. Iets weerhoudt ons ervan het beste van onszelf te geven en dit zonder duidelijke reden. 

Pijnlijk verleden

Nepheden door je verleden 

Eruitzien alsof je alles onder controle hebt, anderen plezieren en de hele tijd je voet op het gaspedaal houden: al deze keuzes hebben je beschermd. Je kwetsbaar opstellen voelt als midden in de strijd je schild laten vallen. Frontaal de confrontatie aangaan met je schaamte, contact maken met je angst, toegeven dat je moe bent: het is te moeilijk. Het voelt te kwetsbaar. Je krijgt gemakkelijk het idee dat iedereen je kan zien. En je trekt je terug in welke schulp je ook maar kunt vinden. Kun jij echt leven met zo een pijnlijk verleden?

Leven zonder pijnlijk verleden 

In ons leven zullen we hoe dan ook geconfronteerd worden met pijn, verdriet, boosheid en wanhoop. Er zal ons vaker dan één keer pijn worden gedaan. Mensen zullen naar tegen je doen. Mensen zullen over je praten en mensen zullen je kwetsen. We willen het niet en we proberen dit te voorkomen, maar het is nu eenmaal iets wat ons allemaal overkomt.

Ben je ook een expert geworden in het wegduwen van je pijnlijk verleden? Terwijl je goed weet en maakt dat het je van binnen opvreet. Wordt het niet tijd dat je een gezond heden voor jezelf opeist? En dat je je de wind van het verleden nu eens goed gaat helen. Ga aan de slag met je pijn en verdriet van toen. 

Stop met je pijnlijke verleden 

Ruk het verband van een pijnlijk verleden van je af en ga op zoek naar de sleutel van dé oplossing in een mooi en gelukkig heden. Maak een afspraak met iemand die weet waar de pijn-, schaaf-, en schuurplekken liggen in het verleden. Dat kan al binnen twee weken. Overdag of in de avonduren. Face to face of online. Aan jou de keuze zolang je maar kiest. 

Tot slot dit: Ga niet in een schijnheden leven! Denk niet dat je door een pijnlijk verleden je geen mooie en gelukkige toekomst meer kunt hebben. Zet die stap terug naar jezelf en maak uit een pijnlijk verleden een nieuw heden!

Pijnlijk verleden

Vrijblijvend kennismaken? Maak een afspraak voor een eerste gesprek samen. Ik luister graag naar jouw verhaal, denk met jou mee en we kijken samen naar oplossingen.

KENNISMAKINGSGESPREK