Privacy & Waarborg

Privacy & Waarborg

Coachingspraktijk Spreek met Freek is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacy en cookie policy. Ik draag er zorg voor dat mijn dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. Spreek met Freek gaat dan ook zorgvuldig met jouw gegevens om en zorgt ervoor dat elke verwerking van jouw gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Deze privacy en cookie policy omschrijft de verwerkingsdoeleinden, de gegevens-categorieën, de bewaartermijnen, het gebruik van cookies door Spreek met Freek en de wijze waarop jij jouw rechten ten aanzien van jouw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Je gegevens worden met de grootst mogelijke zorg en volledig conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Nederlandse Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG) beschermd.

Alleen als ik hiertoe wettelijk verplicht ben, worden persoonsgegevens gedeeld met fiscale autoriteiten, opsporingsinstanties, zoals politie en justitie, of toezichthouders zoals de Autoriteit Persoonsgegevens.

In geen enkel geval zal Spreek met Freek je gegevens verkopen of zomaar ter beschikking stellen aan andere organisaties of bedrijven.