Privacy & Waarborg

Coachingspraktijk Spreek met Freek is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacy en cookie policy. Wij dragen er zorg voor dat mijn dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. Robeco gaat dan ook zorgvuldig met uw gegevens om en zorgt ervoor dat elke verwerking van uw gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Deze privacy en cookie policy omschrijft de verwerkingsdoeleinden, de gegevens- categorieën, de bewaartermijnen, het gebruik van cookies door Spreek met Freek en de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van jouw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Wij verwerken je gegevens met de grootst mogelijke zorg en volledig conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Nederlandse Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG).

Alleen als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, worden persoonsgegevens gedeeld met fiscale autoriteiten, opsporingsinstanties, zoals politie en justitie, of toezichthouders zoals de Autoriteit Persoonsgegevens.

In geen enkel geval zal Spreek met Freek je gegevens verkopen of zomaar ter beschikking stellen aan andere organisaties of bedrijven.