NieuwsBlog

Verwerking van scheiding

Verwerking scheiding

De verwerking van een scheiding wordt ook wel met een achtbaan vergeleken: je emoties vliegen alle kanten uit en je leven wordt gekenmerkt door hoge toppen en diepe dalen. Net na de scheiding kan het voelen alsof je een onvrijwillige passagier bent op een dollemansrit. Gelukkig duurt die wilde rit niet voor eeuwig. De verwerking is per persoon wisselend, afhankelijk van het moment dat je aan je verwerking begint. Het kan zijn dat je de scheiding geïnitieerd hebt en dan ben je al langer bezig met de verwerking. Naast familie en vrienden is het belangrijk dat je de verwerking van een scheiding samen met een coach doet. Hij staat buiten je leefcirkel, is ervaren hierin en onpartijdig. Het zal je veel rust, daadkracht, hernieuwd zelfvertrouwen en een nieuwe blik naar morgen opleveren. 

Verwerking scheiding

Hoe je het beste je scheiding kan verwerken is een vraag waar veel mensen tegenaan lopen. Het verwerken van een scheiding kan vanuit twee posities plaatsvinden. In deze nieuwsblog zal ik beide posities bespreken en vervolgens een aantal handvatten geven om hier zo goed mogelijk mee om te gaan. In de eerste periode na de scheiding is het vaak moeilijk om je geduld te bewaren met de rest van de wereld; die gaat immers gewoon door alsof er niks gebeurd is. Weet dan niemand hoeveel verdriet je om de scheiding hebt? 

Een scheiding is geen momentopname, maar beslaat een leefperiode van onzekerheden, verdriet, angsten en loslaten. Een scheiding is een blijvend proces waarin partners in hun dagelijkse leven mee verder moeten. Het is een proces dat niet stopt bij de beslissing en de uitvoering. Het scheidingsproces begint niet bij het uit elkaar gaan van de partners. En het eindigt daar ook niet. Als partners uit elkaar gaan, volgt daarop het zoeken en uitbouwen van een nieuwe identiteit in een andere nieuwe morgen.

Scheiding verwerken vanuit 2 posities

In een scheiding zijn er vaak twee posities waarin men zich bevindt. In deze nieuwsblog vertel ik je welke posities dat zijn. Daarna zal ik ingaan op hoe de verwerking van een scheiding verloopt.

De eerste positie in een scheiding verwerken

De eerste positie die ik in deze nieuwsblog bespreek is de positie van degene die de verandering, in dit geval de scheiding, in gang heeft gezet. Dit is over het algemeen de partner die al eerder aan het losmakingsproces en het verwerken van een scheiding is begonnen.  Vaak heeft hij of zij al langere tijd met een onbehagelijk gevoel rondgelopen. Niet lekker in de je vel zitten, maar ook niet weten waar dat precies vandaan komt. Die onvrede wordt meestal bestreden met verdrukking, veel werken, veel sporten en alles wat er maar voor zorgt dat dit gevoel verdwijnt.  Zulke gedragingen zijn onbewuste reacties op een chronische ontevredenheid in de relatie. Men is gek genoeg niet in staat om bij de ander op de deur te kloppen en de zaken bespreekbaar te maken. Vaak is de ander ook niet bereikbaar, of herkent diegene de boodschap niet genoeg. Hierdoor maakt de ontevreden partner een heel losmakingsproces door in zijn of haar eigen hoofd. Op een zeker moment wordt de ontevredenheid gekoppeld aan de partner en naar buiten gebracht. Vaak begint dat met de uitspraak dat er twijfels zijn, maar niet zelden is het de opmaat naar een breuk in de relatie of echtscheiding. De uitkomst van het proces is voor de partner die de scheiding in gang heeft gezet vaak een opluchting. Hij of zij is vanuit het donker naar het licht gekropen en voelt zich met iedere stap voorwaarts energieker worden. De pijn of verdriet van een scheiding verwerken zit hem dan meestal nog in het schuldgevoel naar de ander toe. De separatiepijn, het loskomen van de ander is dan al verwerkt in het proces van “niet lekker in het vel zitten” naar: ‘Ik heb twijfels of we wel verder moeten?’

Scheiding verwerken

Positie twee in scheiding verwerken

De tweede positie is vanuit de partner die in shock achterblijft. Vaak hebben deze mensen het niet zien aankomen en komt de boodschap als een donderslag bij heldere hemel. Ook al stonden alle seinen dan al jaren op rood. Je dacht dat het zo’n vaart wel niet zou lopen en dat er vast nog wel iets te repareren viel. Het verdriet verwerken tijdens een scheiding, begint vaak eerst bij ontkenning en ongeloof. Vaak is de partner nog gewoon in huis of in de buurt en lijkt er eigenlijk weinig veranderd te zijn. Het is alsof je hersenen niet in staat lijken om de boodschap te ontcijferen. We kunnen simpelweg niet geloven dat degene die zo vertrouwd en dichtbij was straks een compleet ander leven instapt. Een leven waarvan jij geen onderdeel meer uit zult maken. Bij het verwerken van een scheiding, wisselt ongeloof zich vaak af met boosheid waarbij de partner de volle laag krijgt. Je voelt je in de steek gelaten en verraden. De messteek reikt tot in het diepst van je ziel. Afgewezen en afgebroken voel je de boosheid wegglijden en plaatsmaken voor verdriet. Het soort verdriet dat voelt alsof er nooit een einde aan zal komen. In deze fase probeer je van alles om je partner maar vast te houden. Je belooft te veranderen. Je belooft eigenlijk alles en nog veel meer. Jij ziet het echt nog wel zitten en je wil er keihard voor gaan. Waarom zouden jullie weggooien wat jullie hebben opgebouwd?

De vastbesloten partner zet de scheiding toch door. Nu begint het verwerken van een scheiding echt voor de ander. Er helpt geen smeekbede meer aan. Verdriet en depressie dalen in. Als een kip zonder kop loop je rond. Misschien vergeet je van alles, misschien heb je nergens interesse meer in. Mogelijk eet je alles wat los en vast zit. Mogelijk krijg je geen hap meer door je keel. Dit kan doorgaan voor enkele dagen, weken of zelfs maanden. 

Het ene moment ben je verdrietig, het volgende moment twijfel je wellicht aan je keuze en weer even later geniet je van je nieuwe leven. Al die emoties horen bij het verwerken van je scheiding. Hoewel je misschien denkt dat het niet gepast is om je verdrietig te voelen als jij het initiatief voor de scheiding hebt genomen of je denkt dat je vrienden verwachten dat je alleen maar vrolijk bent nu je weer als single door het leven gaat, niets is minder waar. Het verwerken van een scheiding gaat met ups en downs. Het ene moment weet jij zeker dat je de juiste keuze hebt gemaakt en het andere moment twijfel je of je niet had moeten blijven. Het verwerkingsproces is afhankelijk van de tijd die je voor de scheiding had of hebt genomen om aan het idee te wennen. Sommige mensen beginnen de scheiding al te verwerken op het moment dat ze voor het eerst aan scheiden denken. Ze nemen in stilte afscheid van hun partner en het huwelijk, soms nog voordat de scheiding is uitgesproken naar de ander. Voor de ander kan de scheiding een onverwachte klap zijn, die ze niet hadden zien aankomen. In dat geval duurt het verwerkingsproces vaak langer.

Verwerking scheiding

Emoties verwerking scheiding

Het verwerken van een scheiding is doorgaans een emotioneel ingrijpende gebeurtenis voor de partners. Partners komen los van een belangrijke of centrale relatie in hun leven en van de identiteit die ze daarbij hebben opgebouwd. Scheiden brengt een waaier aan gevoelens mee: verdriet, angst, opluchting, hoop of wanhoop, gevoelens van mislukking en schuld, teleurstelling, ontreddering, kwaadheid op elkaar. Dit zijn normale reacties op een ingrijpende gebeurtenis.

Het zal voelen als een achtbaan, met gevoelens van euforie (wat fijn om overal van af te zijn!) tot diepe wanhoop (het besef dat je partner echt niet meer terugkomt). Soms zul je je voelen als een robot, die het leven op de automatische piloot afdraait. Leef op die piloot. Maak vooral gezonde dagschema’s. Verlies de structuur op jezelf niet uit het oog. Laat je emoties stromen totdat ze leeg zijn. Ga niet in de ontkenning en kijk de emotietijger recht in de ogen, dat helpt het beste om emoties een verdiende plek te geven.

Als je gaat scheiden, kom je in een emotionele achtbaan terecht. Allerlei emoties lopen door elkaar. Misschien ben je opgelucht nu de beslissing eindelijk is gevallen. Maar tegelijkertijd kun je boos zijn, barsten van verdriet of je schamen. Al die emoties lopen door elkaar en zijn soms bijzonder verwarrend. Of vol zitten met twijfels over hoe het is verlopen. Belangrijk is om hoe verdrietig en pijnlijk ook dat je afstand neemt en hulp zoekt bij die dingen die móeten gebeuren. Zoek een goede mediator, advocaat en niet te vergeten voor jezelf een persoonlijke coach. Die laatste zal je helpen dat je blijft staan in je kracht, niet wordt overspoeld door emoties en dat de opgelopen deuk langzaamaan wordt hersteld.

Na verwerking scheiding je leven opnieuw inrichten

Na de eerste schok van de scheiding is de volgende periode aan de beurt: de tijd waarin je je leven opnieuw organiseert en onder de loep neemt. Je zult antwoorden moeten vinden op grote en kleine vragen. Waar wil ik wonen? Zal ik een nieuwe auto kopen? Zal ik in staat zijn de alimentatie op te brengen? Wie zorgt er voor mijn kinderen als ik aan het werk ben? Al met al is het een hectische tijd, die weinig ruimte laat voor het verwerken van je verdriet na de scheiding.

Zelfvertrouwen in verwerking scheiding

Scheiden tast je zelfvertrouwen aan. Meestal overheerst een gevoel van falen. Afgewezen of zelfs bedrogen worden door je partner hakt er diep in. Onderhandelingen waarin je met moeite overeind blijft, vragen veel. Al die dingen geven je het gevoel dat je het leven niet in de hand hebt en daardoor krijgt je zelfvertrouwen een flinke deuk.Misschien voel je je klein of niet in staat om op de been te komen. Misschien twijfel je aan je eigen vermogens. Schrik daar niet te erg van. Dit soort gevoelens zijn goed te verklaren uit de scheiding. Ze horen er bij. Je zelfbeeld moet opnieuw worden opgebouwd door positieve ervaringen. Kijk met een objectieve blik naar je huidige leven. Jij ervaart dat misschien als een mislukking, maar welke dingen gaan wel goed? Waar ben je sterk? Zoek daarvoor ook bevestiging van mensen in je omgeving. Schrijf je angsten en onzekerheden op. Wat heb je nodig om die te overwinnen? Durf met een nieuwe blik naar jezelf te kijken. Misschien heb je nog nooit een was gedaan of een boor vastgehouden, maar je kunt veel leren. Volg een cursus koken, klussen, persoonlijke groei, of sleutelen aan de auto. Geloof in jezelf en sta verbaasd over wat je kunt.

Verwerking scheiding

Aanvaarding leefsituatie na verwerken scheiding

Om aan een nieuw leven te beginnen, is het nodig afscheid te nemen van het oude. Je moet dat leven los laten om met open handen aan je toekomst te kunnen beginnen. Maar vaak houden onze emoties ons tegen en houden we juist krampachtig aan het verleden vast. Verdriet en teleurstelling kunnen je vasthouden. Je wilt niet accepteren dat de relatie is stuk gegaan. Daarom wil je ook niet over de consequenties nadenken. Zolang jouw nieuwe leven geen vorm krijgt, blijft het oude dichtbij. Je creëert de illusie dat je terug kunt naar vroeger. Maar ook verwijten en een roep om gerechtigheid kunnen je gevangen houden. Als je blijft herhalen dat jij gelijk hebt en dat de scheiding de schuld is van je ex, kom je vast te zitten in die gedachte. Je staat stil op dat punt en maakt jezelf afhankelijk van je ex. Alleen als die erkent dat jij gelijk hebt en dat het zijn of haar schuld is, kun jij verder. Realiseer je echter dat je die erkenning niet kunt afdwingen. Ontkenning, verwijten en woede kosten veel tijd, energie en moeite. Al die dingen heb je nu nodig voor andere zaken. Om verder te kunnen met je leven, moet je daarom tegen jezelf ingaan. Ondanks de teleurstelling, de woede en het verdriet moet je leren omgaan met de werkelijkheid: aanvaarden dat de scheiding een feit is, zonder die te ontkennen of te bevechten.

Geef jezelf de tijd bij de verwerking van de scheiding

Kom je er ooit overheen? Tijd heelt alle wonden, ook het verdriet en de verwarring zullen met de tijd minder worden. Toch kun je af en toe vanuit het niets overvallen worden door een golf van verdriet of boosheid, bijvoorbeeld op je trouwdag tien jaar na de scheiding, of als je zoon eindexamen doet en jij en je ex allebei aan een andere kant van de zaal zitten. Toch zul je op een gegeven moment geleerd hebben om het verleden los te laten en je op de toekomst te richten.

Een echtscheiding behoort tot één van de meest ingrijpende “life-events” waar iemand mee te maken kan krijgen. Doordat iedere scheiding anders verloopt, verwerkt iedereen een scheiding ook op een andere manier. Hoe ga je immers om met een scheiding? Hoe kom je uit het ‘zwarte gat’ waarin je bent gevallen? Dat begint met jezelf de tijd gunnen om te verwerken op jouw manier. 

Scheiden is topsport als je het mij vraagt. Scheiden is geen gebeurtenis in je leven waarna je gewoon weer verder gaat, maar een heel proces waarbij je jezelf opnieuw mag uitvinden. Jezelf uitvinden in het afsluiten van je verleden en stapsgewijs bouwen aan een nieuwe toekomst. Scheiden is niet alleen verwerken, maar zeker ook werken aan het góed afsluiten van een levensfase. Zo kun je met een minder zware rugzak op weg naar morgen.

Zoek jij antwoorden bij de verwerking van een scheiding

Als 35 jaar ben ik levenscoach en psycholoog in Drachten. Ik heb al veel mensen kunnen helpen met het vinden van levensvragen en het herinrichten van hun leven. Om het hart te luchten, om een ander perspectief te zien, om diepere gevoelens onder woorden te brengen. Vanuit je verlangen naar groei, stabiliteit en rust kun je er behoefte aan hebben, dat iemand naar jou luistert, zodat jij weer de regie hebt en in beweging kan komen. Voel je welkom bij mij. Ikzelf ben gepokt en gemazeld door het leven en ik heb persoonlijk al heel wat levensvragen positief kunnen oplossen.

Dat kan met gesprekken face-to-face, maar net zo makkelijk online via beeldbellen. Op die manier is tijd en afstand geen probleem. Online coaching is 100% veilig en AVG-proof. Dus heb jij levensvragen, blijf er niet meer rondlopen. Het leven is te mooi en te kostbaar om het niet ten volle te leven. Met het invullen 0

van het onderstaande formulier zet je de eerste stap naar een meer gelukkig en zinvol leven. Doe het 0vandaag nog.

Verwerking scheiding

Wees welkom voor een eerste gespreksverkenning. In dit eerste gesprek luister ik naar je levensvraag of veranderwens. Uiteraard vertel ik over mezelf als leefcoach. Na dit gesprek kijken hoe we de samenklik is en waar we de insteek maken om jouw leefverhaal een andere kleur en inhoud te geven.


Aanvraag kennismakingsgesprek

KENNISMAKINGSGESPREK