Verwijzers

Deze informatie is alleen op professionals in de zorg gericht en niet bedoeld voor cliënten. Een verwijzer kan ook een bedrijf of organisatie zijn die mensen willen doorsturen, hetzij preventief, hetzij klachtgericht. Als verwijzer speel je een belangrijke rol in de zorg die ik als coach/psycholoog aan zijn cliënten biedt. Ik wil je zo goed mogelijk van dienst zijn bij het verwijzen van cliënten naar mijn praktijk en ik hoop dat deze informatie bijdraagt aan een goede en prettige onderlinge samenwerking. Maar uiteraard ook dat de doorverwezen cliënt zich prettig geholpen voelt door mij als levenscoach. Wat dat is waar we het voor doen. Hulpverlening bieden aan hen die het nodig hebben.

Het hoe en wat van mijn werkwijze

Met de keuze voor mij als levenscoach/psycholoog, kiest men voor een flexibele zorg, waarbij de cliënt centraal staat. Het coachingstraject wordt op maat gemaakt, passend bij de specifieke situatie. De wachttijden zijn vaak korter dan bij andere praktijken. Als eenpitter heeft de cliënt tijdens het coachingstraject te maken met maar één persoon en dat maakt het geheel persoonlijk, effectiever en meer direct. Dat heeft als voordeel dat het cliënttraject korter is, maar zeker ook effectiever. De werkwijze is eclectisch. Dit betekent dat ik vanuit verschillende theoretische achtergronden werk en technieken vanuit verschillende psychologische stromingen gebruik om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de cliëntvraag. Uiteraard verwacht ik ook eigen betrokkenheid, inzet en verantwoordelijkheid van de cliënt. Want de combinatie van gesprekken met praktijkinzet van de cliënt leidt tot sneller resultaat en voorkomt zeker terugval in oude klachtpatronen.

Samenwerking met verwijzers

Een samenwerking met jou als verwijzer vind ik van groot belang. Je krijgt daarom, indien de cliënt daar toestemming voor geeft, direct na de intake een korte terugkoppeling van de intake en het behandelplan. Verder krijg je schriftelijk bericht als er een evaluatie heeft plaatsgevonden of als de behandeling is beëindigd. Indien je tussentijds vragen hebt, of het van belang vindt om informatie te delen, kun je uiteraard ook zelf contact opnemen.

Vergoeding zorgverzekeraar

Levenscoaching maakt gebruik van coachingsvormen welke niet in aanmerking komen voor vergoedingen van de zorgverzekeraars. Een professionele psychologische kennis, een brede ervaring en een goede individuele persoonlijke zorg, veiligheid en begeleiding is gewaarborgd.

Ondanks dat de coaching niet wordt vergoed door de zorgverzekeraars heb ik als coach/psycholoog 25 jaar ervaring en beschik ik over een gedegen psychologische kennis, een brede werk- en levenservaring met als resultaat een goede individuele persoonlijke zorg en klachtbegeleiding. Verder is mijn werkwijze praktijkgericht en gericht op kortdurende coachingstrajecten.

Aanmelding, intake en aanvang coaching

Het streven is binnen tien werkdagen na de aanmelding van de cliënt een kennismakingsgesprek te laten plaatsvinden. Daarop volgt de  intake, die bestaat  uit een analytisch gesprek en het bespreken van een ingevulde psychodiagnostieke vraagstelling. Hierna volgt de rapportage en een behandelvoorstel, waarin word vermeld welke aanknopingspunten er zijn voor coaching en begeleiding.

Mijn coachingswijze richt zich vooral op kortdurende behandelingen (5-12 gesprekken), met inzet van evidence based behandelmethoden en technieken aan jongeren/ 16+, volwassenen en ouderen met lichte tot matige psychische klachten, levensvragen en stoornissen. Spoedmeldingen binnen 24 uur zijn in de meeste gevallen mogelijk, ook in de avonduren.

Mochten er nog vragen zijn dan ben ik te bereiken op telefoonnummer 06-10222289) of per e-mail, spreekmetfreek@gmail.com