Verwijzers

Deze informatie is alleen op professionals in de zorg gericht en niet bedoeld voor cliënten. Graag wil ik hun op hoogte brengen van mijn werkwijze als levenscoach & psycholoog.

Een verwijzer kan ook een bedrijf of organisatie zijn die mensen willen doorsturen, hetzij preventief, hetzij klachtgericht. Als verwijzer speel je een belangrijke rol in de zorg die ik als coach/psycholoog aan zijn cliënten biedt. Ik wil je zo goed mogelijk van dienst zijn bij het verwijzen van cliënten naar mijn praktijk en ik hoop dat deze informatie bijdraagt aan een goede en prettige onderlinge samenwerking. Maar uiteraard ook dat de doorverwezen cliënt zich prettig geholpen voelt door mij als psycholoog en levenscoach. Want dat is, waar ik het voor doe. Hulpverlening bieden aan hen die het nodig hebben.

Het hoe en wat van mijn werkwijze

Met de keuze voor mij als levenscoach/psycholoog, kiest men voor een flexibele zorg, waarbij de cliënt centraal staat. Het coachingstraject wordt op maat gemaakt, passend bij de specifieke situatie en omstandigheden van de cliënt.

Onderscheidend bij mis is dat de wachttijden zijn vaak korter dan bij andere praktijken. Dat komt, omdat ik altijd plan met ruimte voor extra afspraken die een mate van urgentie in zich hebben. Daarnaast ben ik ook in de avonduren beschikbaar.

Als eenpitter heeft de cliënt tijdens het coachingstraject te maken met maar een persoon en dat maakt het geheel persoonlijk, effectiever en meer direct. Dat heeft als voordeel dat het cliënttraject korter is, maar zeker ook effectiever in behandeling en daarmede ook het resultaat.

De werkwijze is eclectisch. Eclecticisme betekent: ‘het streven om uit denkvormen, werkwijzen, stijlen of motieven datgene uit te kiezen wat het beste lijkt’. Het kenmerk van eclectische vormen van therapie is dat deze therapieën niet gebaseerd zijn op een specifieke theorie van psychopathologie, maar dat ze gebruikmaken van verschillende werkzame concepten, methoden en strategieën uit meerdere therapeutische stromingen. Het grote voordeel van eclectische therapie is dat ik als psycholoog/levenscoach op een creatieve manier mijn werkwijze helemaal doet aansluiten op de eigen kwaliteiten en op de situatie en kwaliteiten van de cliënt.

Therapeutische coachingsrelatie

Een goede relatie cliënt en coach biedt veel kansen op uitstekende resultaten en minder terugval. Bij deze behandelvorm staat het totale mens-zijn meer op de voorgrond. Dit in tegenstelling tot veel andere therapievormen waar de gevolgde methode vooral op de voorgrond staat. De therapeutische relatie krijgt daarmee bovendien een diepgaander en persoonlijker karakter zonder dat daarbij de professionele therapeutische grenzen overschreden worden. Dit betekent dat ik vanuit verschillende theoretische achtergronden werk en technieken vanuit verschillende psychologische stromingen gebruik om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de cliëntvraag. Uiteraard verwacht ik ook eigen betrokkenheid, inzet en verantwoordelijkheid van de cliënt. Want de combinatie van gesprekken met praktijkinzet van de cliënt leidt tot sneller resultaat en voorkomt zeker terugval in oude klachtpatronen.

Samenwerking met verwijzers

Een samenwerking met jou als verwijzer vind ik van groot belang. Je krijgt daarom, indien de cliënt daar toestemming voor geeft, direct na de intake een korte terugkoppeling van de intake en het behandelplan. Verder krijg je schriftelijk bericht als er een evaluatie heeft plaatsgevonden of als de behandeling is beëindigd. Als dat wenselijk is in het kader van de behandeling. (Als hier om gevraagd is) Indien je tussentijds vragen hebt, of het van belang vindt om informatie te delen, kun je uiteraard ook zelf contact opnemen met mij.

Vergoeding zorgverzekeraar

Levenscoaching maakt gebruik van coachingsvormen welke niet in aanmerking komen voor vergoedingen van de zorgverzekeraars.

  • Een professionele psychologische kennis op divers cliëntgebieden
  • Een brede ervaring en een goede individuele persoonlijke zorg
  • Veiligheid en begeleiding is gewaarborgd.

De plus is mijn 30 jarige ervaring als psycholoog en levenscoach in Drachten

Ondanks dat de coaching niet wordt vergoed door de zorgverzekeraars heb ik als coach/psycholoog 35 jaar ervaring en beschik ik over een gedegen psychologische kennis, een brede werk- en levenservaring met als resultaat een goede individuele persoonlijke zorg en klachtbegeleiding. Verder is mijn werkwijze gestoeld op de praktijk en dat mijn coachingstrajecten zoveel mogelijk kortdurend zijn en afgestemd op de dagdagelijkse praktijk.

Aanmelding, intake en aanvang coaching

Het streven is binnen tien werkdagen na de aanmelding van de cliënt een kennismakingsgesprek te laten plaatsvinden. Daarop volgt de intake, persoonsanalyse met daarbij een uitgebreid analytisch gesprek en het bespreken van een ingevulde psychodiagnostieke vraagstelling. Hierna volgt de rapportage en een behandelvoorstel, waarin wordt vermeld welke aanknopingspunten er zijn voor coaching en begeleiding. Direct daarna wordt er gestart met het coachingstraject. Dit traject wordt begeleid door online begeleidingsformulieren zodat er praktisch zicht is op hoe de cliënt in het traject staat. Het biedt mij als coach goede instrumenten om coachingsgesprekken goed te kunnen voorbereiden en waar nodig direct bij te sturen en/of aanvullend kan handelen.

Mijn werkwijze

Mijn coachingswijze kenmerkt zich door een no-nonsense benadering waarin to the point geconditioneerde zelfbeelden en gedachtepatronen aan de orde komen. Op duidelijke, enthousiaste en beeldende manier help ik cliënten inzicht te krijgen in zichzelf en hun leven. Blokkades aan het licht brengen, maar ook lichter máken en vereenvoudigen is mijn kracht. De coachingstrajecten richten zich op de leeftijdscategorie van ongeveer 12 jaar tot volwassen en ouderen met lichte en matige psychische klachten, levensvragen en/of stoornissen. Mijn praktijk is niet ingericht voor het behandelen van ernstige verslavingen. Spoedmeldingen binnen 24 uur zijn in de meeste gevallen mogelijk, ook in de avonduren.

Mochten er nog vragen zijn dan ben ik te bereiken op telefoonnummer 06-10222289) of per e-mail, f.offeringa@outlook.com